Epaalan Anselmin vuokraehdot

1. Varaus- ja peruutusehdot

Tilojen vuokraajan/vastuuhenkilön on oltava vähintään 21-vuotias.

Tilavuokran varausmaksuna laskutetaan 50 % juhlatalon tilavuokrasta. Varauksen yhteydessä asiakkaalle lähetetään lasku varausmaksusta 7 päivän maksuajalla. Varausmaksu vahvistaa varauksen. Tilavuokran loppuosuus laskutetaan erikseen, eräpäivä 14 vuorokautta ennen vuokrauksen ajankohtaa. Yritysten (y-tunnus vaaditaan) on mahdollista varata tilat laskulle.

Kaikki varaukset ovat sitovia. Peruutustapauksissa varausmaksua ei palauteta. Mikäli varaus peruutetaan alle 14 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua, veloitetaan koko vuokrahinta täysimääräisenä. Peruutusmaksut koskevat myös laskulle tehtyjä yritysten varauksia.

Ylivoimaisesta esteestä (esim. vesivahinko, tulipalo, ilkivalta) johtuen vuokranantaja voi perua varauksen ennen vuokrauksen alkua. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa tilavuokra takaisin kokonaisuudessaan. Vuokranantajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta korvata tilaisuuden perumisesta mahdollisesti aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

2. Vuokraaja/vastuuhenkilö

Tilojen vuokraajan/vastuuhenkilön on oltava vähintään 21-vuotias (henkilöllisyys tarkastetaan vuokrauksen alkaessa).

Jokaisesta vuokrauksesta tehdään vuokraajan kanssa kirjallinen vuokrasopimus, jonka vuokraaja/vastuuhenkilö allekirjoituksellaan hyväksyy. Vuokrasopimus allekirjoitetaan vuokrauksen alkaessa.

Paikalla tulee olla koko tilaisuuden ajan ainakin yksi vähintään 21-vuotias henkilö vastuuhenkilönä. Vuokraajan edustaja/vastuuhenkilö on vastuussa siitä, että kaikki vuokraajan tilaisuuteen osallistuvat henkilöt noudattavat vuokraehtoja ja järjestyssääntöjä. Vastuu mahdollisista vahingoista ja korvausvelvollisuus on aina viime kädessä vuokrasopimuksen allekirjoittaneella vuokraajalla/vastuuhenkilöllä.

3. Järjestyssäännöt

Juhlatalon tiloissa saa samanaikaisesti oleskella korkeintaan 100 henkilöä. Vuokraaja on vastuussa tekemään tarvittaessa tapahtumailmoituksen poliisille sekä hankkimaan tilaisuuteen järjestyksenvalvojat.

Tilaisuuden aikana vuokraajan tulee huolehtia, ettei tiloihin pääse ulkopuolisia henkilöitä. Vuokraaja on täten myös vastuussa ja korvausvelvollinen tiloihin mahdollisesti päässeiden ulkopuolisten aiheuttamista järjestyshäiriöistä ja vahingoista.

Vuokranantajalla on oikeus vuokrauksen aikana käydä tarkastamassa, että tilaisuudessa noudatetaan järjestyssääntöjä. Tilaisuus voidaan keskeyttää, mikäli järjestyssääntöjä ei noudateta. Järjestyshäiriöiden takia keskeytyneistä varauksista ei hyvitetä vuokrahintaa asiakkaalle.

Tupakointi kaikissa sisätiloissa on ehdottomasti kiellettyä. Tupakointi on sallittua ainoastaan ulkona erikseen merkityllä tupakointipaikalla.

Kynttilöiden polttaminen juhlatalossa ja ulkotallissa on sallittua vain henkilökunnan paikalla ollessa. Henkilökunta sammuttaa kynttilät paikalta lähtiessään.

Savukoneen käyttäminen juhlatalossa on ehdottomasti kiellettyä. Juhlatalossa on automaattinen palohälytysjärjestelmä ja savukoneen käyttö aiheuttaa palohälytyksen. Savukoneen käyttäminen on sallittua ainoastaan ulkotallissa.

Tilaisuuksista ei saa aiheutua häiriötä tai meluhaittaa naapureille. Iltaisin klo 22 jälkeen alueella on hiljennyttävä siten, että esimerkiksi musiikin soittaminen ei kuulu pihapiirin ulkopuolelle yöaikaan.

Yöpyminen juhlatalon tiloissa ja ulkotallissa on ehdottomasti kiellettyä. Juhlatalon tiloista ja ulkotallista on poistuttava viimeistään klo 04 mennessä.

Tiloista poistuttaessa vuokraaja on vastuussa sammuttamaan valot ja lukitsemaan kaikki ulko-ovet. Vuokraaja on vastuussa kytkemään tilojen hälytysjärjestelmän päälle aina tiloista poistuttaessa.

4. Vahingot ja siivous

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille, irtaimistolle, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheutetut vahingot. Vuokraaja on vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen syntyneistä tai ilmenevistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tiloissa olleiden toiminnasta ja/tai huolimattomuudesta. Viime kädessä vastuu aiheutuneista vahingoista on vuokraajalla/vastuuhenkilöllä.

Tiloja tulee käyttää noudattaen normaalia siisteyttä ja hyviä käytöstapoja. Tilojen on oltava asiallisessa kunnossa vuokrauksen jälkeen.

Lattioiden pesu ja wc-tilojen siivous sisältyvät tilavuokraan. Muilta osin tilat tulee olla siivottuna siihen kuntoon, missä ne on asiakkaan käyttöön luovutettu.

Koristeiden kiinnittäminen seinälevyihin on kielletty. Mikäli kattoihin, lattioihin tai kalusteisiin kiinnitetään koristeita, on myös kaikki kiinnitykset poistettava siivotessa eikä kiinnityksistä saa jäädä jälkiä pintoihin. Isojen naulojen, ruuvien yms. kannattimien sekä vahvojen teippien käyttäminen kiinnityksinä on ehdottomasti kielletty. Vuokrauksen päättyessä vuokraajan tulee kerätä tiloista pois omat tavarat ja somisteet.

Confetin, glitterin yms. pienen koristesilpun levittäminen on kielletty sekä sisällä että ulkona. Kaikki koristeet on pystyttävä siivoamaan tilaisuuden jälkeen. Ylimääräisestä confetin/glitterin siivoamisesta laskutetaan lisäsiivousmaksu.

Tyhjät pullot ja tölkit on lajiteltava erikseen muusta jätteestä eikä niitä saa laittaa yleiseen jätekeräykseen. Pullot ja tölkit voi jättää jätesäkkeihin kerättyinä ulos talon seinustalle. Myös piha-alueelta on siivottava pois pullot, tölkit, roskat, ulkotulet yms.

Erityistoimenpiteitä vaativasta siivouksesta (confetti/glitteri, oksennukset yms.) veloitetaan lisäsiivousmaksu toteutuneiden kustannusten mukaan, kuitenkin vähintään 150 €.

5. Reklamaatio

Mahdolliset tiloja koskevat reklamaatiot tulee esittää viivytyksettä ja viimeistään heti vuokrausta seuraavana arkipäivänä kirjallisena sähköpostiin info@epaalananselmi.fi tai postitse osoitteeseen
Epaalan Anselmi Oy, Kansikantie 25, 36600 Pälkäne.

Vuokranantaja ei korvaa vuokraajalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja eikä missään olosuhteissa välillisiä vahinkoja.

6. Muuta

Vuokranantajalla ei ole vuokrattavissa tiloissa alkoholin anniskeluoikeuksia. Vuokraajat voivat tuoda tiloihin omat alkoholijuomat.

Vuokranantaja säilyttää tiloihin jääneitä tavaroita 14 vuorokautta vuokrauksen päättymisen jälkeen.

7. Vuokranantajan yhteystiedot

Epaalan Anselmi Oy (y-tunnus 2676801-8)

Kansikantie 25
36600 PÄLKÄNE

puh. 040 837 7887 (arkisin klo 9-15)
info@epaalananselmi.fi

www.epaalananselmi.fi